– Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch

 – Địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Rành, Phường 7, TP. Tân An, Long An

 – Số Điện Thoại: 0982626111